Rumah Tahfidz an-najiyah PONDOK AREN

keunggulan rumah tahfidz an-najiyah

Mencetak Generasi Rabanni yang hapal Al-Quran dan Mengamalkannya
Go to In Syaa Allah sesuai sunnah

In Syaa Allah sesuai sunnah

Kami ajarkan Metode penghapalan Al-Quran sesuai Al-Quran dan As-Sunnah

Go to Pengalaman

Pengalaman

Alhamdulillah pengajar kami berpengalaman dalam mendidik

Go to Target Hapalan

Target Hapalan

Setiap peserta didik di pantau Hafalan Al-Qurannya , diperbaiki bacaannya.

Go to Metode Teruji

Metode Teruji

Kami menggunakan metode penghafalan Al-Quran yang sudah terbukti dan teruji

Tentang Kami

Rumah Tahfidz An-Najiyah Pondok Aren
Membentuk generasi Rabani dengan mengajarkan Al-Quran

Rumah Tahfidz an-Najiyah adalah sebuah pendidikan yang didalamnya diajarkan Al-Qur’an mulai dari bacaan, Ilmu Tajwid, dan menghafal. Sebagai penunjang rumah tahfizh ini diberikan materi tambahan yaitu Akidah, Akhlak ,Fikih Ibadah dan Bahasa Arab.

VISI

Unggul mendidik generasi Rabbani Qur’ani dalam Tahfidzul Qur’an dengan menerapkan Metode Ayat

MISI

📃Mengajarkan membaca dan menghafal Al-Qur’an dengan baik 📃Mengajarkan Ilmu Syar’i 📃Memotivasi masyarakat dalammempelajari Al-Qur’an, membentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindakbdengan bersumber pada nilai-nilai Al-Qur’an yang pada akhirnya diharapkan lahirnya generasi yang belajar dan mengamalkan Al-Qur’an dan menjadi lokomotif bagi dakwah yang berkesinambungan.

  • 5 Orang

  • 50 Orang

  • 2 Cabang

  • 100

Testimonial Orang Tua/Lulusan

Berdasarkan form yang diisi oleh Lulusan Rumah Tahfidz ini.

Latest news